facebook  youtube  twitter  rss

 

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj się do konta

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Wymagane pola oznaczone gwiazdką (*)
Nazwa *
Login *
Hasło *
Potwierdź hasło *
E-mail *
Potwierdź e-mail *

LAKTOZA ŁYSZKOWICE

OFICJALNY SERWIS KLUBU

Historia 55-lecia Gminnego Ludowego Klubu Sportowe „LAKTOZA” w Łyszkowicach

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LAKTOZA” został założony w 1955 roku, jako LZS Łyszkowice. Założycielami klubu byli: Henryk Kocemba (pierwszy prezes klubu), Józef Zawadzki i Jan Dębski. Patronat nad LZS objęła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łyszkowicach, która to przeznaczała środki finansowe na działalność i zakup sprzętu sportowego.

Zbyt małe fundusze przeznaczane przez Spółdzielnię na działalność spowodowały, że zarząd LZS podjął decyzję o przejściu pod patronat Zakładu Wytwórczego Laktoza z jednoczesnym przyjęciem nazwy LZS „LAKTOZA”. Dyrekcja zakładu przeznaczyła na zakup sprzętu sportowego kwotę 24 tys. złotych oraz zapewniła transport do przewozu zawodników na mecze wyjazdowe. Wybrano nowe władze z prezesem Stanisławem Osówniakiem i skarbnikiem Janem Pawełkowiczem.

Pierwszymi zawodnikami drużyny piłki nożnej byli: Henryk Kocemba, Józef Zawadzki, Jan Dębski, Henryk Wawrzyn, Kazimierz Rynkiewicz, Feliks Sołtyszewski, Wiesław Nezdropa, Mieczysław Jabłoński, Ignacy Dąbrowski, Aleksander Paszkowski – bramkarz, Zbigniew Wolski, Tadeusz Jabłoński, Zdzisław Kocemba, Jan Sroka, Andrzej Zemełko, Jan Dejak. Drużyna była od początku zarejestrowana w Podokręgu Kutnowskim i rozgrywała mecze z klubami z Bełchowa, Walewic, Glinnika, Głowna, Ozorkowa, Łęczycy, Łowicza, Skierniewic, Zdun, Kutna i innych. W latach sześćdziesiątych najlepszym zawodnikiem był Zdzisław Popczyk, który był kapitanem a od 1964 roku prowadził treningi. Jednym z większych sukcesów tej drużyny było zdobycie na własność pucharu przewodniego Prezesa Powiatowego Zarządu Gminnych Spółdzielni w Łowiczu.

          Rozpoczęcie pracy z młodzieżą przez Zdzisława Popczyka i sukcesywne wprowadzanie jej do drużyny seniorów zaczęło dawać coraz lepsze wyniki sportowe w klasie „B”. Pod koniec lat sześćdziesiątych prezesem w klubie został Jan Doroba a trenerem Tadeusz Szustakowski. W efekcie dobrej pracy z młodzieżą poprzedniego trenera i nowego w sezonie 1972/73 drużyna wywalczyła mistrzostwo klasy „B” podokręgu kutnowskiego i awans do klasy „A” okręgowego Związku Piłki Nożnej w Łodzi. Był to duży sukces piłkarski osiągnięty swoimi wychowankami. Wówczas w tej drużynie grali: Henryk Kocemba – bramkarz, Jerzy Osówniak, Sławomir Woch, Jan Nezdropa, Zygmunt Pawełkowicz, Maciej Nezdropa, Janusz Kutermankiewicz, Jerzy Wawrzyn, Jan Kamzurski, Kazimierz Osówniak, Janusz Urbański, Andrzej Walczak, Andrzej Marszał, Andrzej Zawadzki, Adam Gajek, Stanisław Kocemba, Jerzy Wielec. Brak własnego boiska spełniającego wymogi OZPN Łódź zmusił drużynę do rozgrywania meczów na boisku „Pelikana” w Łowiczu. Taka sytuacja zmobilizowała działaczy klubu, którzy postanowili wybudować obiekt sportowy z boiskiem piłkarskim, bieżnią lekkoatletyczną i zapleczem gospodarczym. W roku 1973 został powołany Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Sportowego w Łyszkowicach w skład, którego weszli:

 1. Jan Doroba – przewodniczący,
 2. Jacek Zemełko – zastępca,
 3. Andrzej Kowalczyk – zastępca,
 4. Mieczysław Tryzno – sekretarz,
 5. Zdzisław Urbański – skarbnik,
 6. Bronisław Nezdropa – skarbnik.

Członkami zostali przedstawiciele firm i instytucji działających na terenie naszej gminy.

Pierwszą decyzją Społecznego Komitetu po rejestracji, było zlecenie Panu Bołdyrewowi z Łowicza opracowanie modernizacji istniejącego obiektu sportowego zlokalizowanego w pobliżu kościoła parafialnego. Wstępna wartość kosztorysowa obiektu, która została wykonana w 1974 roku wynosiła 1 mln 571 tys. złotych. Do 31 października 1975 roku pod przewodnictwem Jana Doroby wykonano nasyp pod trybuny, ogrodzenie wewnętrzne bieżni i odcinek bieżni przed trybuną główną. Z powodu braku środków finansowych prace zostały przerwane do 1979 roku.

Po rocznym pobycie drużyny w klasie „A” nastąpił spadek do klasy „B”, który zbiegł się z odpływem młodzieży do szkół i odejściem zawodników do innych klubów, min. Maciej Nezdropa do drugoligowego Ursusa Warszawa.

Powyższe trudności spowodowały brak sukcesów w piłce nożnej przez następne lata. Z tego powodu Zarząd Klubu na wniosek Kazimierza Osówniaka w 1979 roku powołał sekcję tenisa stołowego. Mimo braku tradycji w tej dyscyplinie po dwóch latach treningu drużyna awansowała w 1982 roku do klasy okręgowej a po następnym roku do III ligi tenisa stołowego. Na przestrzeni kilkunastoletniej działalności tej sekcji do najzdolniejszych wychowanków naszego klubu należeli: Piotr Tryzno, Maciej Osówniak, Jarosław Gędek, Marzena Gędek, Ewa Rejer, Martyna Tryzno, Anna Gajek, Małgorzata Obórka. W/w dziewczęta grały w III lidze a w latach 1988/89 w II lidze centralnej. Trenerami w tym czasie byli Zygmunt Studniarek, Lech Zatorski i Kazimierz Osówniak.

W 1986 roku została powołana przez Henryka Wolskiego sekcja szachowa. Na przestrzeni czteroletniej działalności nie zanotowała znaczących wyników. Drużyna brała udział w rozgrywkach wojewódzkich Okręgowego Związku Szachowego i Wojewódzkich Igrzyskach Pracowników Gospodarki Żywnościowej i Mieszkańców Wsi. Zawodnikami tej sekcji byli między innymi: Zdzisław Urbański - kierownik, Karol Urbański, Marian Kędziora, Jerzy Budzałek i Henryk Wolski.

         W latach osiemdziesiątych, dzięki pomocy władz lokalnych, wojewódzkich i zakładu farmaceutycznego „Polfa” w Łyszkowicach wznowiono przerwaną budowę ośrodka sportowego w Łyszkowicach. Pod nadzorem Kazimierza Osówniaka w latach 1980 – 83 zbudowano pomieszczenia gospodarcze z szatniami dla zawodników i sędziów oraz umywalnie. Prace zostały wykonane częściowo w czynie społecznym przez pracowników „Polfy”, która też przekazała nieodpłatnie część materiałów budowlanych. Od roku 1982 do pomocy Kazimierzowi Osówniakowi przy pracach ziemnych i ogrodzenia zewnętrznego włączył się Mieczysław Tryzno, którzy do 1988 roku zakończyli całą budowę tj.: płytę boiska do piłki nożnej, dokończono bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, młotem i oszczepem, skocznię w dal i wzwyż a także kort do tenisa ziemnego. Trybuny zostały wyposażone w ławki dla kibiców a całość ogrodzona siatką. Część tych prac została wykonana w czynie społecznym z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Księżacy” z Łyszkowic. Wartość wszystkich prac społecznych została wyceniona na 4 mln 691 tys. złotych.

         Lata osiemdziesiąte to sprawdzian organizacyjny dla Zarządu klubu a w szczególności dla Kazimierza Osówniaka i Mieczysława Tryzno. Zorganizowano trzykrotnie Wojewódzkie Igrzyska Pracowników Gospodarki Żywnościowej i Mieszkańców Wsi, największe wojewódzkie imprezy pod patronatem Rady Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych w Skierniewicach.

W taki oto sposób w 1988 roku „Wiadomości Sportowe” wyraziły się na łamach swojej gazety o nowowybudowanym Ośrodku Sportowym w Łyszkowicach:

„…Gdyby zaszła potrzeba, Łyszkowice zorganizowałyby bez trudu miting lekkoatletyczny w międzynarodowej obsadzie na olimpijskim poziomie. Kłopoty byłyby może z biegiem na 3 km z przeszkodami, bowiem miejscowej bieżni brakuje rowu z wodą. Bez wstydu ugościłby Łyszkowice także piłkarzy pierwszej ligi; tak równej i wypielęgnowanej murawy nie posiada chyba nikt w całym województwie skierniewickim…”.

         Lata 1976 – 1985 to działalność zarządu w okrojonym składzie. Kazimierz Osówniak, Mieczysław Tryzno i zmieniający się gospodarze klubu. Na początku 1985 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym powołano nowy zarząd w składzie: Mieczysław Tryzno – Prezes, Kazimierz Osówniak – w-ce prezes, Mirosław Rynkiewicz, Stanisław Nezdropa, Henryk Kocemba, Adam Nezdropa. Nowy zarząd pełen optymizmu przystąpił do intensywnej pracy w sekcji piłki nożnej. Zaczęto prowadzić dwie drużyny: seniorów, którą trenował Stanisław Nezdropa i młodzieżową trenowana przez Henryka Kocembę. Efektem tej działalności były szybkie awanse seniorów z klasy „C” do „A” a w 1989 roku do klasy okręgowej, co trwa nieprzerwalnie do chwili obecnej. Natomiast grupa młodzieżowa trenowana w klubie, w 1987roku występując, jako reprezentacja Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach zajęła pierwsze miejsce w województwie Łódzkim w rozgrywkach Piłkarska Kadra Czeka. Nagrodą dla drużyny, którą opiekował się Józef Brzeziński, był udział w ogólnopolskim obozie szkoleniowym. Najlepszym zawodnikiem tego obozu wybrano naszego wychowanka Krzysztofa Niewiadomskiego. Dobre wyniki w sekcji piłki nożnej spowodowały duże zainteresowanie społeczeństwa i dlatego na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 10 marca 1988 roku powiększono skład zarządu do 9 osób a już 5 lipca do 11 osób. Głównym celem było powołanie Ludowego Klubu Sportowego „LAKTOZA” na bazie istniejącego LZS „Laktoza”. W skład Zarządu weszli: Mieczysław Tryzno – prezes, Kazimierz Osówniak – wiceprezes, Mirosław Rynkiewicz – sekretarz, Zbigniew Dąbrowski – skarbnik oraz członkowie: Jerzy Wiatr, Zdzisław Urbański, Andrzej Okularczyk, Henryk Kocemba, Stanisław Kocemba, Bogdan Kardas.

W dniu 8 września 1988 roku decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach, Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki LKS „Laktoza” w Łyszkowicach został wpisany do rejestru stowarzyszeń Kultury fizycznej pod pozycją 35. Pod decyzją podpisał się Pan Wacław Michalak, który przekazał również naszemu klubowi dotację na dokończenie budowy Ośrodka Sportowego w Łyszkowicach. Rejestracja klubu stworzyła również możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy. Sprawdzianem, do tego rodzaju działalności, był rok 1990. Utworzona brygada zarobiła wystarczającą ilość środków finansowych na całoroczne utrzymanie sekcji piłki nożnej.

Następne lata działalności układały się różnie i dlatego aby zapobiec obniżeniu poziomu sportowego, w porozumieniu z Wójtem Gminy Łyszkowice Panem Włodzimierzem Trautem, na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 11 lipca 1995 roku powołano Gminny Klub Sportowy Łyszkowice z wyborem nowego zarządu. Prezesem został – Włodzimierz Traut, wiceprezesami Kazimierz Osówniak i Wojciech Grabowicz, członkami: Piotr Tryzno, Stanisław Nezdropa, Jan Stelmaszczyk, Mirosław Rynkiewicz, Andrzej Krajewski, Dariusz Wilk, Andrzej Gąsecki, Henryk Gąsecki. Powołanie GKS Łyszkowice stało się procesem połączenia LZS Gzinka z LKS „Laktoza” Łyszkowice w jeden klub z siedzibą w Łyszkowicach. Fuzja ta spowodowała lepszą organizację i lepsze wykorzystanie funduszy gminnych. Wyższe kwoty finansowe przeznaczane przez Urząd Gminy w Łyszkowicach na działalność sekcji pozwoliły na utrzymanie dwóch drużyn seniorów i po jednej juniorów i trampkarzy.

Trenerem I drużyny seniorów został Stanisław Nezdropa, II Józef Brzeziński, juniorów Piotr tryzno, młodzików Kazimierz Osówniak. Gospodarzami zostali Bogdan Dębski i Andrzej Krawiec. Tak dużej ilości ćwiczących zawodników w klubie nie było nigdy. Zarejestrowano blisko 200 zawodników w OZPN Skierniewice a w samej sekcji młodzików 56 chłopców. To właśnie z tej sekcji do dziś mamy kilku zawodników pierwszej drużyny, między innymi świetnego bramkarza Michała Kocembę, który kontynuuje rodzinne tradycje oraz przekazuje swoje umiejętności najmłodszym adeptom piłki nożnej. W tym czasie zakupiono również bardzo dużo sprzętu sportowego i gospodarczego, min. sprzęt do podlewania i konserwacji płyty boiska.

Mogłoby się wydawać, że dobrze zorganizowany klub to krok do odniesienia jeszcze lepszych wyników sportowych. W przypadku naszej sekcji nie potwierdziło się to i przez okres siedmiu lat wyniki utrzymywały się na średnim poziomie ligi okręgowej.

Rok 2002 stał się rokiem przełomowym. We władzach klubu pozostali działacze młodzi, tacy jak Piotr Tryzno i Waldemar Krajewski. 1 sierpnia 2003 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym GKS Łyszkowice zostaje przemianowany na Gminny Ludowy Klub Sportowy Łyszkowice, zarejestrowany w łowickiem Starostwie oraz zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Wybrano nowe władze w składzie: Piotr Tryzno – prezes, Waldemar Krajewski –wiceprezes ds. sportowych, Bogdan Janczak – wiceprezes ds. organizacyjnych, Adam Nezdropa i Sławomir Redzisz – członkowie. W październiku 2003 roku nawiązano współpracę z zakładem „ALTANA Pharma” Sp. z o.o. a efektem tego było otrzymanie darowizny w wysokości 7 565 złotych na zakup strojów sportowych.

Decyzją Walnego Zebrania Klubu w dniu 30 stycznia 2004 roku została zmieniona nazwa klubu z GLKS Łyszkowice na Gminny Ludowy Klub Sportowy „LAKTOZA” Łyszkowice. Jest to powrót do dawnej nazwy klubu oraz ma symbolizować nie odcinanie się od przeszłości i być kontynuacją założonego w latach pięćdziesiątych LZS „LAKTOZA”. Walne Zebranie zatwierdziło również pierwszy herb klubu oraz ustaliło barwy klubu w kolorze biało – niebieskim w dowolnej konfiguracji.

Miesiąc lipiec to miesiąc podsumowań i dlatego w dniu 9 lipca 2004 roku na posiedzeniu zarządu oceniono postawę drużyny w sezonie 2003/04. Uznano, że na te warunki finansowe, którymi dysponował zarząd były to wyniki na dobrym poziomie sportowym. Seniorzy zakończyli rozgrywki na 8 miejscu i zajęli 1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łowickiego o Puchar Starosty, zajęli również 1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łowickiego w halowej piłce nożnej. Rocznik 1990/91 w lidze Kuchara zajął 3 miejsce, a rocznik 1992 i młodsi uplasował się na 4 miejscu w swojej kategorii.

Rok następny to dalsze poszukiwania Zarządu w celu lepszego funkcjonowania klubu. Na walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 22 marca 2005 roku dokonano zapisu w statucie umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Łodzi Klub stał się również organizacją pożytku publicznego. Jubileusz 50-lecia „Laktozy” stał się okazją do wręczenia odznaczeń dla nw. działaczy klubu, które wręczył wiceprezes OZPN Skierniewice Tadeusz Kruk. Honorowe odznaki OZPN otrzymali: Włodzimierz Traut – prezes honorowy i Wójt gminy, Jan Piątkowski, Adam Nezdropa, Ireneusz Pająk.

Dobre wyniki drużyny piłkarskiej rocznika 1990/91 i starania zarządu w podniesieniu umiejętności sportowych zaowocowały wyjazdem tej grupy na obóz szkoleniowy do Ręczna w 2005 roku i do Rewala w 2006 roku.

Coraz lepiej zorganizowana drużyna seniorów zajęła 3 miejsce na koniec sezonu 2004/05 w lidze okręgowej, 1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Łowickiego o puchar Starosty w 2005 roku i 2 miejsce w 2006 roku. Trzeba pochwalić w tym miejscu drużynę seniorów, która do chwili obecnej gra na dobrym poziomie i w corocznej klasyfikacji Ligi Okręgowej zajmuje czołowe miejsca.

         28 czerwca 2006 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze dokonało wyboru nowych władz Klubu. Prezesem został Waldemar Krajewski, wiceprezesem ds. sportowych Piotr Tryzno, wiceprezesem ds. organizacyjnych Tomasz Dąbrowski, członkami: Bogdan Janczak i Dariusz Pająk. W czerwcu 2006 roku rozpoczęto prace przy modernizacji płyty boiska piłkarskiego przez firmę Andrzeja Kowalczyka a jesienią 2007 roku oddano do użytku. W opinii wielu fachowców nowa murawa jest najlepszą w całym okręgu a przekonać się o tym mogły drużyny Widzewa Łódź pod wodzą Michała Probierza i Pelikana Łowicz prowadzonego przez Jacka Cyzio, które rozegrały w Łyszkowicach mecz kontrolny.

W 2007 roku drużyna seniorów prowadzona przez Waldemara Krajewskiego wywalczyła 2 miejsce w Igrzyskach LZS i mieszkańców wsi województwa łódzkiego w piłce nożnej. Sukces tej drużyny to zasługa młodych zawodników z rocznika 1990/91, którzy zostali wsparci przez Waldemara Krajewskiego i Kamila Szymajdę II. Pozostali zawodnicy to: Igor Wojciechowski, Norbert Bodek, Dominik Kwiatkowski, Emilian Piątkowski, Marek Foks, Rafał Pająk i Piotr Sołtyszewski.

Również w 2007 roku powstała drużyna młodzieżowa w roczniku 1996/97 a w październiku jej trenerem został Artur Balik. Jest to jeden z najlepszych roczników, jaki powołano w klubie w ostatnich latach, który po dwóch latach ciężkiej pracy zaczął osiągać liczące się wyniki w województwie i na arenie ogólnopolskiej. Między innymi drużyna ta w 2009 roku zajęła 1 miejsce w eliminacjach okręgowych oraz 3 miejsce w Finale Wojewódzkim X Halowego Turnieju o Puchar Marszałka województwa łódzkiego a w 2010 roku 3 miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Rawie Mazowieckiej i 1 miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Krasnymstawie.

6 lipca 2007 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym przedstawiono pierwszy projekt modernizacji Stadionu Gminnego, którego autorem był Julian Wrzosek ze Skierniewic i na podstawie tych materiałów na początku 2009 roku rozpoczęto nowe prace projektowe przez firmę „Budowa” z Łowicza. Urząd Gminy w Łyszkowicach wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze Środków Unijnych na ten cel i w niedługim czasie otrzymał pozytywną decyzję. Przeprowadzony przetarg na początku 2010 roku wyłonił wykonawcę, którym została firma „Winnicki” z Sochaczewa. Do prac przystąpiono w kwietniu i po sprawnym wykonaniu inwestycji roboty zakończono na początku września. Trzeba nadmienić, iż w roku 2009 rozpoczęto również generalny remont budynku klubowego. Na część prac remontowych w szatniach gości oraz gospodarzy, klub zakupił materiał z własnych środków finansowych a pozostałe prace wykonała firma Pana Sławomira Piłata ze Skierniewic na zlecenie gminy.

W 2010 roku drużyna seniorów zakończyła rozgrywki w lidze seniorów na 2 miejscu nieznacznie ustępując rywalom z Cielądza oraz awansowała do półfinału Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego.

Wyróżnienia Klubu w konkursie o Sportowy Znak Jakości „OMEGA”

1983 rok -

Wyróżnienie Rady Głównej Zrzeszenia LZS w Warszawie na szczeblu central

1984, 85, 86, 87 rok -

Wyróżnienie Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Skierniewicach na szczeblu wojewódzkim

1989 rok -

Wyróżnienie Rady Głównej Zrzeszenia LZS w Warszawie na szczeblu centralnym

W okresie 55 lat działalności GLKS „LAKTOZA” Prezesami byli: 

 1. Henryk Kocemba
 2. Stanisław Osówniak
 3. Jan Doroba
 4. Kazimierz Osówniak
 5. Mieczysław Tryzno
 6. Włodzimierz Traut
 7. Piotr Tryzno
 8. Waldemar Krajewski 

W okresie 55 lat działalności GLKS „LAKTOZA” trenerami drużyny seniorów byli: 

 1. .........Kanafa
 2. Franciszek Siński
 3. Zdzisław Popczyk
 4. Tadeusz Szustakowski
 5. Andrzej Czarnecki
 6. Kazimierz Osówniak
 7. Józef Brzeziński
 8. Stanisław Nezdropa
 9. Janusz Godziszewski
 10. Zbigniew Petrynowski
 11. Arkadiusz Janiak
 12. Kamil Socha
 13. Bogdan Jęczkowski
 14. Waldemar Krajewski
 15. Andrzej Wojnowski
 16. Marcin Majer
 17. Waldemar Szaleniec
 18. Roman Włodarczyk
 19. Andrzej Wojnowski
 20. Michał Gajda

Wielkie tradycje sportowe miejscowego środowiska i zaangażowanie działaczy są bodźcem do intensywnej pracy z młodzieżą w celu wyszukiwania talentów piłkarskich, którzy w przyszłości będą stanowić trzon drużyny seniorów i godnie reprezentować naszą gminę. Tak wspaniały obiekt powinien być wizytówką Łyszkowic i da możliwości uprawiania sportu na wysokim poziomie.

Podsumowując całe to wystąpienie ciśnie się na usta jedno stwierdzenie. Niech duch sportowej rywalizacji i fair-play, który towarzyszy temu obiektowi od okresu międzywojennego trwa przez wiele pokoleń dając radość i zadowolenie z uprawiania sportu.

Opracował : Kazimierz Osówniak

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze.
Zaloguj się!

Najbliższa kolejka

Ostatni mecz

Tabele

DZIAŁAMY DZIĘKI

WSPIERAJĄ NAS

WSPÓŁPRACA